Beta alanin i kardio treningEFIKASNOST SUPLEMENTACIJE BETA ALANINOM U ODNOSU NA VRSTU AEROBNIH AKTIVNOSTI

U poslednje vreme beta alanin kao suplement doživeo je par respektabilnijih kritika. Iako bi mnogi posumnjali na neku teoriju zavere konkurentnih farmaceutskih kompanija koje spremaju da predstave novi suplement, pravi razlog za u najmanju ruku neuzbudljive novosti u vezi sa ovim suplementom jesu rezultati istraživanja povezanosti beta alanina - BA i vrste aerobne aktivnosti.

Jedna zanimljiva studija je ponudila zaključak da bi trebalo da odaberete optimalnu kratkotrajnu aktivnost visokog intenziteta – HIIT ako mislite da dobijete koristi od unosa BA suplementacije.

Studija izvedena u Švajcarskoj tvrdi da su koristi koje se pripisuju uzimanju BA danas prepumpane.

Šta su istraživači izveli:

Istraživači su želeli da ispitaju uticaj BA suplementacije na performanse prilikom aerobnih aktivnosti, pa su njihove hipoteze bile:

- HIIT, unapređivanjem VO2 maksimuma i VO2 kinetike bi uvećao ispoljavanje energije prilikom aerobne aktivnosti kao što je vožnja bicikla

- BA suplementacija uvećanjem intramuskularnog karnozina bi unapredila aerobni kapacitet i umanjila poremećaje u nivou pH ili bi na drugi način umanjila zamor mišića usled vežbe vožnje bicikla

- prethodni unos suplementacije BA bi omogućio bolje performanse tokom HIIT treninga, kao i poboljšao oporavak koji bi potom usledio

U studiji su ispitanici tokom 38 dana na dnevnom nivou uzimali:

- 4 x 800 mg BA čistog BA (kapsule od po 400 mg koje su uzimane uz tri glavna obroka i pred spavanje)

- 4 x 800 mg maltedekstrina – PLA

Rezultati:
Prođimo kroz rezultate koji su zabeleženi posle obaveznih devet intervata 4 x 4 minuta HIIT treninga (10 minuta zagrevanje, otkucaji srca 90-95% maksimuma, 3 minuta umerene vožnje između svakog intervala).

Sesije su izvođenje na sledeći način: sesije 1-3, dan odmora, sesije 4-7, dan odmora, sesije 8-9. Svi ispitanici su se držali njihovog dosadašnjeg načina treniranja i ishrane tokom perioda od 38 dana.

Hronična i ciklična suplementacija BA:
Interesantno je primetiti da 9 HIIT sesija i sedmodnevni period odmora mogu uzrokovati smanjenje prisustva karnozina u vastus lateralisu i vastus internusu za 6,5% i 12,2% kod ciklične suplementacije. Ovo dalje znači da hronični overload visokog intenziteta može itekako da indukuje značajne redukcije nivoa karnozina u periodu kraćem od mesec dana.

Dakle, jednostavno rečeno, uzimanje suplementacije BA uz obrok značajnije uvećava apsorpciju BA nego konzumiranje fensi modernih kapsula ili tableta.
Na kraju studije rezultati su bili iznenađujući: uvećanje aerobnog kapaciteta skeletnih mišića ostvarilo je značajniji rezultat u placebo grupi!

Ovo je ponudilo zaključak da posmatrano dugoročno naše telo razvija rezistenciju na suplementaciju beta alaninom i da se stoga njegova apsorpcija znatno umanjuje.

Kako nam mogu koristiti ovi rezultati?
Na kraju studije, rezutati od 1,3% uvećanja aerobnog kapaciteta i -5% deficita u O2 nisu baš ubedljivi da suplementacija beta alaninom pospešuje performanse u aerobnim aktivnostima koje traju duže, odnosno bar duže od 4 minuta, koliko je ispitivano u ovoj studiji.

Dodatno, respektabilna studija još iz 2012. Godine zaključila je slično: suplementacija beta alaninom nije efikasna za one aktivnosti čiji visoki intenzitet traje duže od 60 sekundi, ali kraće od 240 sekundi.

Sve ovo na kraju može biti dobra opomena potrošačima da valjano promisle pre nego što dopuste da im prodavci i reklame „prodaju“ svoje verzije priča o koristima njihove suplementacije.

Izvor: suppversity.com