9 razloga zašto vežbati sa ličnim trenerom


Možete li zamisliti bilo koju sportsku aktivnost u kojoj se takmičari usavršavaju bez pomoći trenera?

Nararavno da ne i pored toga sto većina sportista kroz višegodišnju praksu nauči da savršeno poznaje svoje psiho-fizičke kapacitete i bez obzira što su neke vežbe ponovili skoro million puta u toku svoje sportske karijere.

Slično je i sa rekreativcima tj. svima onima kojima nije cilj vrhunski sportski rezultat već se vode, pre svega, zdravsteno-estetskim razlozima tj. prevazilaženjem određenih fizičkih ograničenja i unapređenjem sopstvenog životnog stila.

Od mnoštva prednosti u radu sa ličnim trenerom izdvajamo 9 najvažnijih:


1. Individualni pristup
Svaki fitness program se izrađuje prema vašim fizičkim karakteristikama i ciljevima. Savetujemo da obavite detaljan lekarski pregled i merenje telesnih komponenti (voda, mišići, koštana masa i procenat masti u organizmu).

2. Motivacija
Ključan faktor pri bavljenu sportom i rekreacijom, jer ukoliko verujete da nešto ne možete ili ne uživate u vežbama, vrlo lako ćete odustati. Pojedina istraživanja su pokazala da ljudi mnogo ređe odustaju od treninga ukoliko vežbaju sa ličnim trenerom i ukoliko su određenim vremenskim terminom vezani za taj susret. Trener će vam pomoći da ostanete motivisani kroz ceo trenažni proces, da ne odustajete i da uvek date sve od sebe.

3. Efikasnost
U radu sa ličnim trenerom ćete raditi samo one vežbe koje su maksimanlo okrenute postizanju vašeg cilja, izbegavajući lutanje od jedne do druge vežbe za koju niste ni sigurni da li vam je korisna ili na koji način. Trener je tu da se pobrine da svaki deo vaseg treninga bude savršeno isplaniram, svrsishodan i od značaja za vaše rezultate, do kojih dolazite brže i lakše.

4. Vreme
Uspešni muškarci i žene kojima je vreme novac i koji, kad već izdvoje vreme za rekreaciju, žele najkvalitetniji odnos između potrosenog vremena, energije i izvedenih vežbi. Mnogi koji vežbaju bez pomoći trenera u velikim fitnes centrima su sigurno svesni koliko vremena izgube u dodatnim aktivnostima (prijavljivanju, pozdravljanju, javljanju na telefon, šetkajući se ili čekajući da se oslobodi neka zauzeta mašina. Iskusan trener vodi računa o tome da vam vreme bude dragoceno.

5. Terapija
Prema rečima mnogih psihologa veza izmedju ličnog trenera i klijenta je u nekim slučajevima i psihoterapeutska. S obzirom da uz brižljivo planiranje vašeg trenažnog procesa postajete efikasniji i brže stižete do željenih rezultata, zadovoljstvo nakon postignutih sportskih ciljeva koji ste sebi postavili se često preliva na sve sfere vašeg zivota što vodi direktno ka podizanju nivoa samopouzdanja, odlučnosti, energičnosti i bolje interakcije sa svetom oko vas.

6. Dobar početak
Ukoliko ste apsolutni pocetnik u fitnessu, personalni ili usmereni treninzi su najbolje rešenje za vas. Odabirom pravih vežbi, ishrane i korisnim savetima lični trener će vam pomoći da vaše prvo iskustvo sa fitnesom bude uspešno. Dobar trner će vas laganim i jednostavnim vežbama pomoći da se oslobodićete početnog straha od nepoznatog i da vrlo brzo uđete u fazu u kojoj je trening nezaobilazna stavka u vašem životu.

7. Stručnost
Ukoliko se fitnesom ili sportom bavite duže vreme, a ipak verujete da možete i više i bolje, treneri će vam pomoći da usavršite tehniku i podsetite se detalja na koje ste mozda zaboravili. Trener profesionalac odlično poznaje procese koji se dešavaju u vašem organizmu za vreme treninga, čuvaće vas od povrede, a istovremena razvijati psiho-fizičke komponente.

8. Posvećenost
Pored toga sto je trener posvećen isključivo vama u toku treninga, redovno vam je na raspolaganju i u periodima kada niste u prilici da vežbate , npr. Na odmoru ste, prekovremeno radite ili sl. Mogućnost da u svako doba dana pozovete svog ličnog trenera i pitate ga za savet za ishranu ili sportsku aktivnost koju praktikujete van fitness kluba, pospešuje vašu odlučnost da istrajete u postizanju svog cilja.

9. Rezultati
Poslednji na listi, ali nikako i najmanje važni. Preporučljivo je da nosite specijalne monitore (pulsmetre) u toku svakog treninga koji vam pomažu da vodite evidenciju o vašem napretku. Iskusni treneri to uglavnom primenjuju. Pulsmetri prikazuju intenzitet treninga i opterećenje organizma u svakom momentu, maksimalan i prosečan puls u toku svakog treninga, kalorijsku potrošnju, iz kojih su izvora energije kalorije potrošene (masti ili glikogen) i koliko vremena ste tokom treninga proveli u zoni za sagorevanje masnih naslaga. Na osnovu ovih podatak uvek ćete imati uvid i kontrolu nad opterećenjem, kako bi se sprečila pretreniranost ili neefikasnost tokom trenažnog procesa.

Da li ste spremni da vežbate?
Da li ste spremni da vežbate sa personalnim trenerom?