Početak trenažnog procesa na dobijanju mišićne mase (sa 73kg na 83kg)

Pre / posle (4 meseca treninga -17kg)


Pre / posle (4 meseca treninga -17kg)


Pre

Posle

Pre

Posle